Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Aktualności

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

Decyzją  Ministra Edukacji Narodowej  podjętą na podstawie tzw. specustawy - Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkół i przedszkoli  zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola i szkoły  nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dla naszej szkoły oznacza to zmiany organizacyjne:

  1.  od 16 do 25 marca 2020 r. - szkoła będzie zamknięta,
  2. rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwa do 27 marca 2020 r.,  z tym, że prosimy :
  • przesyłać dokumenty skanem na  adres e-mail zsposuchow@mszczonow.pl lub,
  • pocztą  na adres:  Szkoła Podstawowa w Osuchowie , ul. Szkolna 1 , 96-323 Osuchów lub ,
  • złożyć w sekretariacie szkolnym po 25 marca 2020 r.

 

Uczniowie  muszą przebywać w domach, wykorzystać ten czas na  samorozwój i naukę. Prace dla uczniów,  do wykonania w domu, będą umieszczone w dzienniku elektronicznym.

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz  korzystać z portalu pacjent.gov.pl

Urszula Gowin- Dyrektor  Szkoły

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

[obiekt mapy] Mapa dojazdu