Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Projekt "Szkoła w działaniu"

  • POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS

W poszczególnych zakładkach będą prezentowane informacje dotyczące projektu „Szkoła w działaniu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa w Osuchowie. Całkowita wartość projektu: 362 492,54 zł, wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 343 854,54 zł.

  • Osuchowska „szkoła w działaniu”

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu