Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

1

Urszula Gowin

Dyrektor szkoły
Nauczyciel języka polskiego
i wiedzy o społeczeństwie

2

Ewa Ludwiak

Nauczyciel biologii, przyrody, wdżwr
 

3

Anna Dębska

Nauczyciel j. angielskiego
Wychowawca klasy V

4

Ewa Termena

Nauczyciel  matematyki i informatyki

5

Agata Grzybowska

Nauczyciel j. rosyjskiego

6

Elżbieta Olborska

Nauczyciel religii

7

Anna Saiki - Ossowicz

Nauczyciel techniki,plastyki i muzyki
Wychowawca klasy VII

8

Dominika Jankowska

Nauczyciel j. polskiego
Wychowawca klasy IV
Logopeda, bibliotekarz

9

Radosław Wiśniewski

Nauczyciel chemii i fizyki

10

Krzysztof Kurzepa

Nauczyciel w-f i EDB
Wychowawca klasy VI

11

  Grażyna Herman Nauczyciel geografii

12

Danuta Szlezynger

Psycholog

13

Bożena Bochenek Nauczyciel terapii pedagogicznej
Wychowawca klasy VIII

14

Marzena Borycka Nauczyciel historii w szkole podstawowej
i edukacji wczesnoszkolnej
w oddziale przedszkolnym
15

Aneta Piasecka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w oddziale przedszkolnym

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu