Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

1

Urszula Gowin

Dyrektor szkoły
Nauczyciel języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie

2

Ewa Ludwiak


Nauczyciel biologii, przyrody, wdżwr

 

3

Anna Dębska

Nauczyciel j. angielskiego
Wychowawca klasy VII

4

Ewa Termena

Nauczyciel  matematyki i informatyki Wychowawca klasy V

5

Agata Grzybowska

Nauczyciel j. rosyjskiego

6

Elżbieta Olborska

Nauczyciel religii i historii

7

Anna Saiki - Ossowicz

Nauczyciel techniki,plastyki i muzyki

8

Dominika Jankowska

Nauczyciel j. polskiego
Wychowawca klasy VI
Logopeda, bibliotekarz

9

Radosław Wiśniewski

Nauczyciel chemii i fizyki

10

Krzysztof Kurzepa

Nauczyciel w-f i EDB
Wychowawca klasy VIII

11

Danuta Szlezynger

Psycholog

12

Bożena Bochenek Nauczyciel terapii pedagogicznej
i geografii

13

Aneta Piasecka Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w oddziale przedszkolnym
14

Angelika Woźniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w oddziale przedszkolnym

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu