Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego i dni opiekuńczo-wychowawcze

 

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 września 2023 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2023 r.
  3. Ferie zimowe-województwo mazowieckie od 15 –28 stycznia 2024 r.
  4. Pierwsze półrocze w SP w Osuchowie trwa od 04.09.2023. do 12.01.2024r.
  5. Wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
  6. Egzamin ósmoklasisty 14 - 16 maja 2024 r.
  7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

 

Propozycja dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024:

2 listopada 2023 r.,

3 listopada 2023 r.

27 marca 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu