Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego i dni opiekuńczo-wychowawcze

 

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2022 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2022 r.
  3. Ferie zimowe-województwo mazowieckie od 13 –26 lutego 2023 r.
  4. Pierwsze półrocze w SP w Osuchowie trwa od 1.09.2021. do 20.01.2023r.
  5. Wiosenna przerwa świąteczna - 6 -11 kwietnia 2023 r.
  6. Egzamin ósmoklasisty 23 - 25 maja 2023 r.
  7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

 

Propozycja dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2022 r.

2 listopada 2022 r.,

5 kwietnia 2023 r.

2 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu