Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego i dni opiekuńczo-wychowawcze

 

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2021 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2021 r.
  3. Ferie zimowe-województwo mazowieckie od 31 stycznia –13 lutego 2022 r.
  4. Pierwsze półrocze w SP w Osuchowie trwa od 1.09.2021. do 21.01.2022r.
  5. Wiosenna przerwa świąteczna od 14 do 19 kwietnia 2022 r.
  6. Egzamin ósmoklasisty od 24 do 26.05.2022 r.

        Termin dodatkowy: 13,14,15 czerwca 2022 r.

  1. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.

 

Propozycja dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022:

2 listopada 2021 r.,

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

4 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu