Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2022/2023

Zebrania z rodzicami i dni otwarte w roku szk. 2022/2023

Zebrania z rodzicami  i dni otwarte w roku szkolnym 2022/2023

  • 15 września 2022 r. godz. 17.00 - Zebranie ogólne, zebranie z wychowawcą.

  • 27 października 2022r. godz. 17.00 Zebranie R - W - U

  • 7 grudnia 2022 r. godz. 17.00 - 19.00 – Dzień Otwarty dla rodziców. Zagrożenia oceną niedostateczną.

  • 24 stycznia 2023 r. godz. 17.00 - Zebranie ogólne, zebrania z wychowawcą.

  • 22 marca 2023r. – godz. 17.00 - Dzień otwarty dla rodziców. Zebranie : R-W-U

  • 20 kwietnia 2023 . Godz.17.30. Zebrania z wychowawcami. Procedury egzaminu kasy VIII.

  • 17 maja 2023 r. godz. 17.30 – Zebranie z wychowawcą.

 

 

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu